Продължете към съдържанието

Да имаш вуйчо владика или чичо кмет: Как едно 22-годишно момче от Рибново става успешен предприемач

Село Рибново и известно с това, че там се провеждат едни от най-интересните традиционни сватби в България. Те се провеждат през зимата, когато всички хора се приберат в селото, тъй като през летния сезон голяма част от населението отглежда тютюн, а друга част работи в чужбина, защото в района няма особено много възможности за работа.

Един 22-годишен мъж от селото обаче се явява като живо опровержение, защото макар млад, вече има зад гърба си стабилен и печеливш бизнес. Той се казва Джемал Джемал Иса и е собственик на фирма „Д-Ф строй“ ЕООД, регистрирана на ул. Тринадесета №6 в с. Рибново. За по-малко от две години, фирмата печели 5 обществени поръчки, на стойност 472 276,50 лв. без ДДС, а възложител е община Гърмен.

Това, което привлича вниманието към него е, че фамилията му съвпада с тази на кмета на община Гърмен – Феим Иса. Направихме и проверка чрез местни хора, които живеят в с. Рибново и те потвърдиха, че Джемал Иса е син на първи братовчед на кмета на общината, т.е. младият бизнесмен е негов племенник.

На практика това означава, че чичото (Феим Иса), възлага на собствения си племенник (Джемал Иса) обществени поръчки, което по смисъла на закона е явен конфликт на интереси.

Последната поръчка на стойност 12 190 лв. без ДДС е за ”Ремонт на канализация на ул. №26 по плана на с. Рибново, община Гърмен” и е възложена от чичото на пленника на 6 декември 2021 г.

Договор между община Гърмен и фирмата на Джемал Иса

По-интересното е, че според протокола на комисията, назначена със Заповед № 766 от 15.11.2021 г. на Феим Иса за провеждане на обществената поръчка, която е заседавала на 29 ноември 2021, друг кандидат за позицията няма, освен фирмата на Джемал Иса. Така на практика той печели без конкуренция.

Местните разказват, че младият мъж е сред активистите на ДПС в селото и активно участва в техни мероприятия, което не е изненада, предвид факта, че и неговият чичо е от квотата именно на ДПС.

Разказите на хората от Рибново ни насочват към още един местен бизнесмен – Бахри Хасан Михрин, който е свързан с ДПС и само преди 3 месеца е спечелил поръчка за „Изпълнение на строително-монтажни /ремонтни работи на обект: „Основен ремонт и реконструкция на Здравна служба в с. Рибново, общ. Гърмен“ по проект „Красива България“, на стойност 153 328,90 лв.

Тук, изключително любопитни обстоятелства откриваме в справката за брой осигурени във фирмата лица:

 

Всички се питаме как с толкова малко работници може да изпълнят дейностите по възложената поръчка за над 150 хил. лв. и дали всъщност няма работници, които не са осигурени и работят без договори. В противен случай би означавало, че 2 души ще правят основен ремонт и реконструкция на Здравна служба в с. Рибново, което е меко казано съмнително.

Хората в Рибново твърдят, че Михрин има работници и те са повече от двама, като за да потвърдят думите си разказват, че на последния протест, организиран от ДПС срещу правтелството на 22 юни, именно бизнесменът е завел свои работници в София. Потвърждение на думите им не успяваме да открием, но в профила на Бахри Михрин откриваме снимки, които потвърждават, че е от активистите на ДПС, които очевидно подкрепят движението и самите те са подкрепени от него, чрез обществени поръчки, например.

Очевидно, по долината на р. Места влиянието на ДПС не отслабва с времето, а напротив – то бива поддържано живо и силно, именно чрез разпределяне на обществени поръчки на активисти на партията.

Припомняме , че само преди няколко месеца, обект на друго наше разследване бе друг активист на партията- Бисер Узунов. Тогава бившият общински съветник от ДПС Бисер Узунов бе спечелил поредна  обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Гърмен и с. Огняново, община Гърмен; Обособена позиция № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен и с. Дъбница, община Гърмен; Обособена позиция № 3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, община Гърмен; Обособена позиция № 4: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Долно Дряново, община Гърмен” на стойност 1 029 355.97 лв.

Узунов бе обект на внимание през годините, заради   близкото му приятелство с бившия депутат и областен управител на Благоевград Муса Палев.  Нещо повече, той се бе превърнал в “любимия” строител и на Нуредин Кафелов, кмет на Якоруда и чичо на Палев. По време на неговото управление, Узунов е усвоил обществени средства в размер на стотици хиляди левове. Само ремонтът на якорудския площад бе 867 388 лв.

Само за 2021 г., от община Гърмен пък, той бе спечелил поръчки за близо 2 млн. лв.  Част от тези средства включват  и спомената  поръчка за реконструкция на уличната мрежа от община Гърмен, ремонтирал е и главна улица в село Огняново, спечелил е още 250 хил. лв. за корекция на част от дере между кв. 14 – кв. 15 и кв. 18 – кв. 19, с. Дебрен, възложена му от същата община.

Темата „конфликт на интереси в местната власт” е заредена с различни напрежения. Местната власт е най-близо до гражданите и те следят отблизо какво се случва в общините, но рядко събират смелост да говорят открито за това. Причината е, че се страхуват по една или друга причина от властимащите, които от своя страна пък са преодолели всички притеснения и както стана ясно – не се свенят да възлагат обществени поръчки на роднини и приятели.

Млади партии се опитват от години за пробият някои от бастионите на ДПС в Пиринско, но това е твърде трудна задача, а икономическите зависимости са едно от обясненията на въпроса, защо не успяват.  В малките населени места като Рибново има различна енергия, енергия за промяна, но ще коства доста усилия на всеки, който иска да промени мисленето на местното население, да ги извади от черупката на страха и да разкъса икономическите обръчи там.

Текстът на Мариета Димитрова е публикуван на 28.06.2022 г. в Blagoevgrad News