Продължете към съдържанието

Дискусия „Прозрачно разходване на средства от общините в област Благоевград и он-лайн платформа за граждански мониторинг“

Събитието, организирано от БлуЛинк е структурирано в 2 сесии. СЕСИЯ 1 е кръгла маса, която ще прегледа съществуващата правна рамка и практики за разходване на публични средства в общините в област Благоевград, както и наличните инструменти за граждански мониторинг и участие в този процес.

СЕСИЯ 2 е практическа работилница, по време на която представители на бизнеса и гражданското общество ще се запознаят с новосъздадена онлайн платформа за подаване на сигнали за нередности при разходване на публични средства от общински бюджети, предприятия и/или проекти, финансирани с публични средства, изпълнявани от общините в област Благоевград и областната администрация.

Събитието ще се проведе на 09.09.2021 г., четвъртък, от 9:30 до 15:30 ч  в зала № 5 (партер) на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, гр. Благоевград съгласно всички актуални предписания на Министерство на здравеопазването и е с предварителна регистрация в срок до 07.09.2021 г. на следния линк.

Пътните разходи за участие се поемат от организаторите, като същото се отбелязва в регистрационната форма.

За допълнителна информация: Наталия Димитрова, Ръководител на проект, фондация Блулинк, natalia AT bluelink.net.