Продължете към съдържанието

Доколко активни са активните граждани на Сатовча

Когато общините дават възможност на гражданите ефективно да участват във вземането на решения на местно ниво, дават заявка за управление, което е действително в интерес на местната общност. И за повече прозрачност при харченето на парите ѝ. Такъв пример е Община Сатовча, която се обявява в подкрепа на проекти за повишаване на гражданското участие в общината. Доколко активни обаче са активните граждани на Сатовча и какви са резултатите от дейности в тази насока, опитахме да разберем.

Доклад за правната рамка и съществуващите практики на разходване на публичните средства и гражданско участие в общините от Благоевградска област, реализиран от Фондация “БлуЛинк” през септември 2021 г. нарежда Община Сатовча сред немного общини в областта, на чиято територия са изпълнявани проекти за гражданско участие.

Проект “Активни граждани на Община Сатовча” е реализиран в периода януари 2019 – март 2020 г. от сдружение “За равен старт”. Проектът е на стойност 86 583.60 лв. и е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът се реализира съвместно с граждански обединения, нестопански организации  и общинската управа.Поставената цел е да подобри гражданския капацитет и реалното гражданско участие, както и да се създаде подходяща законодателна и институционална рамка на местно ниво за формиране на местни политики, които да повишат грижата за всички граждани.

В резултат на реализирания проект са изготвени доклади, фокусирани върху: факторите, които благоприятстват или възпрепятстват инициативите за пряко участие на гражданите в процесите на местно самоуправление; и добри практики от страни от ЕС. Изготвена е методика за граждански мониторинг; проведени са публични обсъждания, кръгли маси, семинари и конференция, съобщават от сдружението.

Опитахме да разберем какъв е ефектът от насърчаването на гражданското участие в Сатовча две години по-късно.

Потърсихме представител на сдружението с молба за повече информация за реализираните дейности. Не успяхме да получим коментар, с обяснение за ангажираност със служебна командировка.

Насърчаването на активното гражданско участие е важно условие за открито и социално отговорно местно управление и самоуправление, смята кметът на Сатовча Арбен Мименов. Снимка: Община Сатовча

Осъществяването на такъв проект на територията на община Сатовча е важно условие за открито и социално отговорно местно управление и самоуправление, коментира в писмена кореспонденция кметът на Сатовча Арбен Мименов. „Партньорството между структурите в третия сектор и тези на местната власт и местната администрация е подготовка за адекватно и ефективно управление предвид факта, че те са най-близо до ежедневните проблеми на местната общност”, допълва Мименов.

Милко Сиркьов е сред активните граждани в Сатовча. Бивш директор на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в селото, участвал е в местното управление като общински съветник от БСП. Присъствал е на обществени събрания по различни въпроси – стопански, религиозни, политически, социални и правни.

Казва, че има доверие в местната власт, която според него се опитва да води диалог с местните хора. „Има и изключения, но в мирен и спокоен диалог се намират и правилните решения“, обобщава Сиркьов. 

По думите му в Сатовча се провеждат публични обсъждания за бюджета и за инфраструктурата на населените места, като обявления за това се публикуват и чрез сайта на общината и в социалните мрежи. Според него, в повечето случаи мнението на гражданите се зачита при обсъжданията, но не липсват и изключения – “съзнателни или от недооценка на даден проблем”.

И все пак,  „тук има какво да се желае за по-голяма прозрачност и ефективност“, допълва тихо Сиркьов.

Колко обаче са активните граждани в общината,които разбират възможностите и необходимостта от участието им в процесите по взимане на решения, остава неясно. Опитите да се свържем за коментар с млади хора, от които един ден ще зависи бъдещето на района, се оказаха неуспешни. Въпреки желанието за разговор у някои от тях, те не бяха запознати и не се чувстваха готови да говорят за гражданското участие в родния им край.

Гражданско участие срещу корупцията

Една от основните сфери, в които гражданите считат, че трябва да имат глас, е антикорупцията. Това посочва доклад на “За равен старт”, изготвен след проучване на участието на гражданите в местното самоуправление в община Сатовча в рамките на реализирания от сдружението проект.

През годините Сатовча нашумява с различни скандали за корупционни схеми. Такъв пример е аудио запис, разпространен през октомври 2011 г., който остава съмнение, че конкурс за обществена поръчка на стойност 23 млн. лева е предварително уреден. Повечето от гражданите разпознават записаните гласове като кмета Арбен Мименов и главния юрист и председател на комисията Барзев, пише NOVA. Скандализирани от записа, гражданите тогава подават сигнал в европейския съд в Брюксел и Европейската комисия за борба с измамите ОЛАФ. Съмнение около избора на фирмата – победител поражда и фактът, че отварянето и разглеждането на офертите е станало в неработен ден – неделя, в присъствието само на две фирми – кандидати. В резултат на жалбите на фирмите, загубили поръчката, през януари 2012 г. Комисията за защита на конкуренцията отменя кметската заповед, с която обявява победител. След намесата на Върховния административен съд обаче, КЗК се произнася със становище, че нарушение всъщност няма.

Според Арбен Мименов, към днешна дата, проблеми отново няма: „Общината се справя отлично в борбата с корупцията“, твърди дългогодишният кмет.

Не така обаче смята един от местните в Сатовча – единственият, който се съгласява да каже нещо по темата, без обаче да споделя името си. „Всичко е корупция в този край. Ако не си „техен човек“ никой не се интересува от теб.“

Според кмета Мименов, проекти като “Активни граждани на Община Сатовча” стават причина както за по-нататъшното демократизиране на местното самоуправление, така и за осъществяване правото на местните общности за добро управление”.

Ако действително е така – проектът е изпълнил целите си и Общината застава зад идеята за ефективно гражданско участие, може би е добре да има последващи практически стъпки, за да се постигне устойчивост и ефективност на вложените в проекта обществени средства, както препоръчва и правният анализ на БлуЛинк. За повече активни граждани, които спокойно участват в местните процеси и застават с лицата си срещу проблеми като корупцията.

Текстът на Виктория Спасова е публикуван на 13.07.2022 в Евромегдан.