Продължете към съдържанието

Прозрачно ли се управляват публичните средства в Благоевградска област

Фондация „Блулинк“ организира Кръгла маса с участието на представители на бизнеса и гражданското общество от общините в област Благоевград, които имат опит и наблюдения над нередности при изразходването на публични средства.

Събитието е част от проект „Общи пари“ – инициатива за добро и прозрачно управление на публични средства. Сред акцентите в дискусията бе преглеждането на съществуващата правна рамка и практики за разходване на публични средства в общините в област Благоевград, както и наличните инструменти за граждански мониторинг и участие в този процес.

Според Наталия Димитрова, която е ръководител на проекта, в Благоевград и региона липсва систематичен подход при включването на гражданите и бизнеса в харченето на общински и европари, в изготвянето на бюджетите и различни проекти.

По време на събитието участниците се запознаха с новосъздадена онлайн платформа за подаване на сигнали. Сайтът е активен, и всеки, който има наблюдения за непрозрачно харчене на публични средства, може да подаде сигнал. От фондация „Блулинк“ са категорични, че ще препредават сигналите към компетентните органи.

Публикация: https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101524413