Продължете към съдържанието

600 хил. лв. повече за сметка на данъкоплатците: Как една обществена поръчка „поевтинява“, но не достатъчно

Обществена поръчка за „Доставка на необходимата механизация за функциониране на сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“ , обявена от община Разлог в края на март, тази година, повдига въпроси за начина на провеждане на процедурите и избор на изпълнители в малката, планинска община. Детайлен преглед на процеса на въпросната поръчка, показва, че понякога ощетяването на бюджета може да е сериозно, а причините, водещи до това, разкриват или плашеща липса на компетентност, или умишлени действия, за които следва да се търси отговорност. 

 

На 23 март 2021 год., община Разлог открива процедура, за „Доставка на необходимата механизация за функциониране на сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“прогнозната обща стойност е 3 395 200.00 лв. 

 

Доставката на необходимата механизация за функциониране на сепарираща инсталация на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“,  предвижда се доставка на следните машини:

  1. Булдозер.
  2. Челен товарач с товароподемност от земята минимум 1 400 кг.
  3. Челен товарач с товароподемност от земята минимум 5 000 кг.
  4. Челен товарач с товароподемност от земята минимум 11 000 кг.
  5. Телескопичен колесен челен товарач.
  6. Колесен багер.
  7. Самосвал.
  8. Компактор.
  9. Мотокар.

Доставеното оборудване следва да е ново, гаранционно обслужване на всяка машина — минимум 2 години, пълно обслужване — минимум 2 години.

Кандидатстват 4 фирми, които заявяват желание и възможност да доставят необходимите машини.

След заседание на Комисията, назначена от община Разлог на 10 юни, става ясно, че две от фирмите  са предложили много по-ниски оферти от останалите: “Инжконсулт” ЕООД с оферта 1 643 558 лв./без ДДС/, което е най-ниската оферта и “ Алфа Билд Инженеринг” ЕООД,  с оферта на стойност 1 666 000 лв./ без ДДС/.  И от двете фирми Комисията изисква подробни писмени обосновки за цените, които са предложили.

На следващото заседание на Комисията, на 21 юни, са разгледани и анализирани обосновките, поискани по-рано от двете дружества. Въпреки, че и двете са идентични, според членовете на общинската комисия, обосновката на “Инжконсулт” ЕООД е определена като “непълна и недостатъчно обективна”, което налага отстраняването на дружеството от процедурата.

От останалите три, които продължават в “състезанието”, “ Алфа Билд Инженеринг” ЕООД е класирана на първо място, заради икономически най-изгодното ценово предложение, което е дала. Така на практика, фирмата е определена за изпълнител и е подписан договор именно с нея на 22 юли 2021 год.

Само 5 дни по късно обаче, община  Разлог сключва с“ Алфа Билд Инженеринг” ЕООД Анекс към договора, с който  стойността на поръчката е намалена с 318 хил. лв., като от нея отпада доставката на 3 от машините: Челен товарач с товароподемност от земята минимум 11 000 кг., телескопичен колесен челен товарач и компактор.

Не става ясно обаче, защо именно тези три машини са изключени от поръчката, дали не са толкова важни за функционирането на депото, или някоя от другите може да компенсира липсата им, както и ако предположенията ни са верни, то защо изобщо са включени в поръчката?!

Изменението на условията по договора за доставка, община Разлог обосновава с “липса на осигурено финансиране за тях”.

Интересен факт е, че общината разбира, че и липсва достатъчно финансиране само 5 дни, след като е подписала договорът. Любопитно е и, че прогнозната стойност, обявена от община Разлог е 3 395 200.00 лв., или два пъти по-висока от стойността на договора, след изменението. 

Хипотезите за това изменение са много, но е сигурно едно, ако въпросните три машини, за които, според община Разлог липсва финансиране бяха изключени от офертите на останалите участници, класирането на кандидатите щеше да е различно, а сумата, която общината можеше да спести значително по-висока.

При кандидатът “Рив комерс ГРУП” ЕООД , цената на трите машини е 1 530 770 лв., с което общото им ценово предложение, щеше да стане 1 843 920 лв. В офертата на “Екселор Холдинг Груп” ЕООД, същите струват 725 000 лв., което щеше да направи офертата им 1 649 741 лв.

При отстранената, заради “непълна и недостатъчно обективна” обосновка “Инжконсулт” ЕООД, цената на трите машини е 785 258 лв., което щеше да направи офертата им икономически най-изгодна – 885 000 лв. /без ДДС/,  или  1 062 000 лв. с ДДС.

За сравнение, стойността на договора с “ Алфа Билд Инженеринг” ЕООД, след изменението, което намалява цената е 1 617 600 лв. с ДДС.

600 хил. лв. по-малко е щяла да струва доставката, ако в условията бяха променени по-рано, а не едва след приключване на поръчката и подписването на договора. Още повече, че средствата за въпросната са заложени от самата община Разлог, която е трябвало да предвиди по-рано какви са реалните и възможности, както и колко точно може да спести на собствения си бюджет. Жалба в КЗК от името на “Инжконсулт” ЕООД,  отстранена от процедурата със субективни мотиви на комисията,  може да доведе до евентуална отмяна на поръчката,  както и провеждане на нова такава.  Ако  това се случи, в комбинация с възпрепятстването на депото,  да работи нормално,  би довело до още загуби за община Разлог,  които на този етап не могат да бъдат изчислени.

До момента на пускане на текста, подробности за мотивите комисията  и това, кое е наложило изменението на условията на поръчката не са получени в редакцията, въпреки изпратеното с имейл искане.

Поради липсата на отговори,може да се направят изводи,че в настоящата обществена поръчка,  при критерий „оптимално съотношение качество/цена” е възможно да са  допуснати неясни и субективни качествени показатели в методиката за оценка, създаващи риск от допускане на субективизъм при работата на комисията за оценка и класиране на участниците. В протокола от работата на комисията за провеждане на процедурата липсват подробни мотиви за приемане и отхвърляне на изисканата подробна писмена обосновка от двете фирми, което води до съмнение за субективизъм при определяне на победителя.

Последващата промяна в условията, каквото е стойността на обществената поръчка, също буди сериозни съмнения за начина на провеждане на процедурата и изборът на изпълнител.

Подобно изменение не е рядкост при провеждане на обществени поръчки  у нас, но понякога някои случаи на  „непредвидими” обстоятелства всъщност са били ясни, но преднамерено са били прикрити или изпуснати в представената на потенциалните участници в търга документация. Това е един от най-ефикасните начини за злоупотреба със значителни финансови средства. Когато тези средства идват от джоба на данъкоплатците обаче, сметката  я плащаме ние и най-естествената реакция е да търсим отговори и да изискваме реакция от всички, които носят отговорност за пропуските и нередностите.

Подобни грешки и пропуски са обект на анализи от години и попадат и в „Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете“ на   Центъра за изследване на демокрацията, който подробно разглежда престъпленията и злоупотребите с обществени поръчки в България.

Източник: https://blagoevgrad-news.com/600-hil-lv1-poveche-za-smetka-na-danykoplatcite/