Продължете към съдържанието

Подаване на сигнал

Благодарим Ви, че избрахте да подадете сигнал за нарушение при разходване на обществени средства чрез платформата “Общи пари”. Моля, прочетете внимателно този текст преди да подадете сигнала.
С изпращането на този сигнал Вие приемате следните условията на “Общи пари” за подаване на сигнали за нарушения:
Основна цел на платформата е, при Ваше желание, да запази Вашата безопасност като подател на сигнал за нередност. За тази цел можем да подадем сигнала Ви от името на фондация “БлуЛинк” или друго партньорско лице.
Но сме длъжни да се уверим, че авторът на сигнала е действително съществуващо лице и да имаме надежден контакт с него.

Чрез предоставеният контакт, при нужда, ще се свържем с Вас за да верифицираме сигнала Ви и да се изясним фактите.

За тази цел е задължително да попълните истинското си име и действащ метод за контакт. Ще ги използваме единствено за доверена комуникация с Вас по сигнала Ви и няма да ги предоставим на никого, освен ако съдът ни задължи.

Сигнали, за които не можем да се уверим в истинската идентичност на подателя или нямаме връзка с нея/него, няма да бъдат разглеждани.

След като верифицираме сигнала, при опазена анонимност на подателя, “Общи пари” ще предаде сигнала до следните канали:
  • до един или повече анализатори,
  • една или повече партньорски организации, работещи в съответната сфера,
  • разследващ/и журналист/и и
  • един или повече контролни органи.
Получените отговори ще споделим с Вас и с аналитичния екип на “Общи пари” за евентуални последващи действия.

Общи пари” си запазва правото да анализира и публикува информацията за подадения сигнал, реакциите и предприетите действия по него, и постигнатите резултати, включително и пред медиите, при стриктно опазване на безопасността и конфиденциалността на подателя. Запознайте се с Политика за обработка и опазване на личните данни

Фондация „БлуЛинк“ ще запази данните за връзка с Вас, но няма да ги предоставя на трети страни, освен ако това не противоречи на съдебно решение или друга задължаваща правна норма.

“Фондация „БлуЛинк“ не носи отговорност за действията или бездействието на държавните органи, нито за евентуално възникнали последствия от предаването на сигнала Ви към тях. Нашата цел е да допринесем за активното прилагане и спазване на закона, като подпомогнем гражданите в упражняването на контрол и подаването на сигнали към отговорните държавни институции.

Изпрати сигнал

полетата отбелязани със * са задължителни