Продължете към съдържанието

Платформа за
граждански мониторинг
над харченето на публични средства
в Област Благоевград

Проект “За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград” се осъществява в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград в периода 15 декември 2020 – 15 юни 2022 г. Целта на проекта е трайното подобряване на прозрачността, гражданския надзор и утвърдените практики и политики за разходване на публични средства в област Благоевград. БлуЛинк ще помогне за това чрез подобряване на възможностите и капацитета за граждански и медиен мониторинг върху разходването на публични средства на територията на област Благоевград, като създаде защитена онлайн платформа за гражданско участие и надзор над управлението и разходването на обществени средства в 14-те общини в областта.

Планираните проектни дейности ще допринесат за ограничаване на злоупотребите с публични средства и връщане на доверието в институциите и за връщане на възможностите на всеки гражданин и икономически субект в област Благоевград да разполага с инструменти за контрол върху разходването на публични средства.

Какво са Общи пари?

Общи пари наричаме публичните средства, събрани от данъците на гражданите и бизнеса. За да бъдат използвани оптимално, и с най-добър резултат, те трябва да се управляват отговорно и прозрачно. За да постигнем това, Фондация “БлуЛинк” създаде платформата Общи пари, която дава възможност на гражданите и бизнеса да подават безопасно сигнали за нередности, и да се информират за харченето на публични средства.

Как работи платформата за сигнали?

Чрез електронния формуляр граждани и представители на бизнеса подават сигнали за нередности при разходване на публични средства от общинските бюджети и/или проекти, финансирани с публични средства от областна администрация, или други институции и организации, опериращи с обществени средства. Сигналите могат да бъдат свързани с нередности при провеждане на обществени поръчки, сключване на директни договори (под праговете на ЗОП), продажби и отдаване под наем на общински имоти и терени, концесии, участие в търговски дружества.

Пилотната платформа на проекта включва общините в Благоевградска област!

Платформата Общи пари опазва сигурността и конфиденциалността на подаващите сигнали при тяхно желание, в рамките на българското законодателство. За да можем да го направим сме длъжни да познаваме подаващите и да имаме връзка с тях.

Платформата верифицира сигналите и ги обработва по следните начини:

    • Анализ от аналитичния екип на Общи пари
    • Насочване към съответни органи за надзор, контрол и обезпечаване на добро управление на обществените фондове, идентифицирани от първоначалния анализ
    • Насочване към партньорски граждански организации, доверени граждански групи и активисти по места, ако познаваме такива.
    • Насочване към раследващи журналисти, вкл. партньорите ни от независимия портал Blagoevgrad-news.com на АСМ, където избрани сигнали ще бъдат разследвани задълбочено от опитен разследващ екип.
    • Публикуване на сигналите чрез журналистически материали, вкл. чрез виртуалната редакция и мрежата за гражданско действие www.bluelink.net и други медии в страната и чужбина.

Кой движи Общи пари?

Общи пари се управлява от Инициативна група от ангажирани хора на гражданското общество и бизнеса, експерти и журналисти. Групата е отворена за нови членове, които  споделят потребността от отговорно и прозрачно управление на публичните средства и желаят да способстват за контролирането му от бизнеса и гражданите. Ако желаете да се присъедините, свържете се с нас тук.

Платформата е създадена от Фондация БлуЛинк и е интегририрана с Мрежата за гражданско действие www.bluelink.net. За Фондация БлуЛинк и останалите ни дейности може да научите повече тук

Партньори

Общи пари се изпълнява в партньорство с национални и общински институции, граждански организации  и инициативи, бизнес асоциации, медии и др. Повече информация за партньорите на инициативата може да намерите тук.

Финансиране

Пилотният проект е реализиран с подкрепата на Фондация “Америка за България”. 

Фондация БлуЛинк набира средства за продължаване на Общи пари и разширяване на платформата за граждански и бизнес надзор над харченето на публични средства към други области и институции. За да подкрепите финансово Общи пари  ни потърсете или направете целево дарение тук.