Продължете към съдържанието

Политика за обработка и опазване на лични данни

За подаващите сигнали, сайтът използва cookies, а също така запазва IP адреса, собственоръчно въведените имена, емейл адрес и (по избор – телефон) на подателя. Никоя от тези данни не се вижда от когото и да било, освен собственика на този сайт, нито се предоставя на когото и да било другиго, освен официални законови правораздаващи органи, предоставили изрично и надлежно искане според закона.

При подаване на сигнал, Вие се съгласявате тази информация да бъде съхранена и използвана единствено и само за целите:

  • информирането Ви относно резултата от проверката по подадения от Вас сигнал;
  • статистически цели;
  • изпращане на информационен бюлетин и/или информация относно дейността на платформата Общи пари при изразено от Вас желание.

Срокът за запазване на лични данни е без ограничение – освен ако изрично бъде поискано премахването им от индетифицираното от тези данни лице. Това може да бъде заявено чрез връзка с нас чрез страницата Контакти.