Продължете към съдържанието

Изводите от форума за прозрачно управление на публични средства в Благоевград

Кръгла маса на тема “Прозрачно разходване на средства от общините в област Благоевград и гражданското участие в процеса” бе проведена вчера в област Благоевград. Организатори на събитието са фондация „Блулинк“. Ето какви изводи и насоки дадоха участващите по темата експерти

Общините в област Благоевград имат сравнително добре развита местна правна уредба на разходването на публични средства и на участието на обществеността в този процес, като най-обхватна и разнообразна е тя в общините Благоевград и Банско, а най-оскъдна в общините Кресна и Якоруда, това се казва в рамките на анализа на експертите на фондация „Блулинк“.

Ето какви са и препоръките към общините по отношение на добро и прозрачно управление на публични средства:

  • изграждане на стратегическа рамка за диалог с гражданите и бизнеса
  • организиране на обществени форуми за публични обсъждания
  • въвеждане на възможности за финансиране на граждански инициативи чрез програми за насърчаване на гражданското участие или чрез отделяне на специален „граждански“ бюджет като част от общинския бюджет;
  • осъществяване на идеи и инициативи, предложени в изпълнение на проекти, за да се постигне устойчивост и ефективност на вложените средства. (община Сатовча е изпълнен проект “Активни граждани на община Сатовча” за над 85000 лв. последващи, практически стъпки за “подобряване на гражданския капацитет и създаване на трайни и работещи форми за реално участие на гражданите и техните организации в процеса)
  • избор на обществен посредник (правилници в общините Благоевград, Банско, Сатовча, Симитли и Струмяни)
  • Пълно използване на информационните технологии, но без да заместват живия контакт

Източник: https://www.ugozapaddnes.com/post/изводите-от-форума-за-прозрачно-управление-на-публични-средства-в-благоевград/