Продължете към съдържанието

Как брат на ексдепутат печели поръчки за милиони в област Благоевград и коронасубсидии за стотици хиляди

Три улици в Якоруда  се ремонтират за над 830 000 лв. с ДДС от софийската фирма “Техно енерджи”, която през септември 2021 г. печели обществена поръчка:  „Рехабилитация на улична мрежа в град Якоруда“, открита с Решение № F130264 с уникален номер в РОП на АОП 00616-2021-0010. Общата дължина на подлежащите на рехабилитация участъци е 1 373.94 м.

Накратко, 1.4 км. ще струват значителната сума от 830 хил. лв., или  около 592 лв. за 1 м., или 5928 лв. за 10 м. ремонтиран участък.

Фирмата печели обществената поръчка, като успява да пребори 2 конкурентни дружества. Едно от тях е отстранено още на етап “техническо предложение”, тъй като според комисията не отговаря на предварително обявените условия.

До последния етап “Ценово предложение” достигат “Техно енерджи” ООД и “„Галчев Инженеринг“ ЕООД.  И макар, че предложението на “Техно енерджи” ООД е със 70 000 лв. по-високо, комисията определя фирмата за избран изпълнител, като получила повече точки на “техническото предложение”,  с комплексната оценка 95.05 точки.

Интересен факт е, че “Галчев инженеринг” ЕООД дават и по-дълъг гаранционният срок за изпълнени строителни и монтажни работи и съоръжения на обекта, но въпреки това комисията им дава оценка 53,3 точки, срещу 100 точки за конкурента и последващ победител.

“Абониран победител” в малката община

Това не е първата поръчка, която фирмата печели в Якоруда, през 2019 год. “Рехабилитация на общински път ВLG2354/II-84, Якоруда-Разлог/-х.Трещеник”, на стойност 3 747 884.32 лв. също е възложена на “Техно енерджи” ООД. Строителството се осъществяваше с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, съгласно сключен между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

През 2016 г. фирмата печели и поръчка за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда“, на стойност 3 420 000 лв. без ДДС.

Срутено скеле по време на саниране и куп нарушения

В Благоевград фирмата е печално известна, защото през 2017 год.  скелето и се срути при саниране на 14-етажен блок на ул. “Иван Шишман”. Снимка: Blagoevgrad News

В Благоевград фирмата е печално известна, защото през 2017 год.  скелето и се срути при саниране на 14-етажен блок на ул. “Иван Шишман” №16, който бе най-скъпоструващият по Програмата за енергийна ефективност.

Тогава се оказа, че фирмата започнала работа преди да получи строителна линия. Това бе установено при проверката на ДНСК след инцидента на 6 юни 2017 година, при който като по чудо не пострадаха работници. Софийската строителна фирма “Техно-енерджи” ООД е предприела саниране на сградата без наличието на задължителните протоколи за строително-монтажни работи, в това число и на строителна площадка.

Като възложител на обекта по Националната програма за енергийна ефективност бе наложена имуществена санкция на община Благоевград от 1000 лв.

Договорът с община Благоевград. Снимка: Blagoevgrad News

От Общинската администрация твърдяха, че гл. архитект Васил Тинчев е издал строителното разрешение на 18 май 2017 г., но ремонтните проекти не са предадени на изпълнителя към датата на акта за констатирани нарушения – 12 юни, т.е. фирмата е действала прибързано и на своя глава е започнала работа, без да изчака да получи разрешението.

1 256 911 лв. бяха отпуснати за санирането на сградата на софийската строителна фирма, която е собственост на Хюсен Кулов. Нарушения бяха установени и при проверката на Инспекцията по труда в Благоевград. Наетите от софийската фирма за санирането работници – роми от Пловдив, бяха без трудови договори.

Кой обаче стои зад „Техно енерджи”? 

Икономическия подем на фирмата, както и добронамереното отношение на редица общини в област Благоевград към нея, никак не е случаен. Съдружник и управител в него е Хюсеин Кулов.

Кулов е брат на бивш депутат от ДПС и бивш заместник-министър на екологията Фатме Илияз. Справка на Blagoevgrad News показва, че Илияз е била фактор в ДПС – член на колективния орган на управление на партията. Илияз е била и нещатен сътрудник в парламента на депутата от Движението за права и свободи – Четин Казак.

Освен роднинска, Фатме Илияз и Хюсеин Кулов имат и бизнес връзка. Те са съдружници в компанията „Био Трий”, където притежават съответно по 20% и 25% от капитала на дружеството. Адресът на управление на дружеството се намира на столичната улица „Илиянско шосе” № 8. На същия адрес е регистрирана и „Техно енерджи”, която одитори през 2016 год. свързват с обществените поръчки в Медицинския университет за над 26 млн. лева.

Коронасубсиди за  “Техно енерджи” ООД

Въпреки, че фирмата е спечелила милиони от обществени поръчки през последните години, “Техно енерджи” ООД е сред първите одобрени и получили субсидии за справяне с коронакризата. Според регистрите над 400 000 лв. е получило дружеството от май 2020 год. до момента, за да преодолее трудностите, свързани със загуби в следствие на кризата, макар, че за същия период е спечелило и 30 обществени поръчки, на обща стойност 19.7 млн. лв., според АПИС.

Текстът на Мариета Димитрова е публикуван на 29.10.2021 г. в Blagoevgrad News.