Продължете към съдържанието

Скъпо и некачествено за сметка на данъкоплатците: Как община Петрич плати два пъти оградата на парка

“До месеци Петрич ще има градски парк”, съобщава пресцентърът на община Петрич на 18 май 2019 год. Изграждането му започва година по-рано, когато е обявена и възложена обществената поръчка на стойност близо 4.5 млн. лв. Тогава никой не подозира, че прекрасният идеен проект и тези средства, които ще се вложат в него, всъщност ще бъдат определени след време, като едно от най-спорните действия на местната управа, свързано с разхищение на обществен ресурс и незадоволителен краен резултат.

Всичко започва с добри намерения

С договор No47/16.04.2018 за възлагане на обществена поръчка за строителство NoBG16RFOP001- 1.035-0001-C01-S-01 с предмет „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКА СРЕДА В УПИ XXV, КВ.53, ОТРЕДЕН ЗА ГРАДСКИ ПАРК” сключен между община Петрич и Обединение „БГ-КО-Петрич”

ДЗЗД на стойност 4 382 575.20 лева с ДДС., започва изграждането на така чакания с години парк в южния град.

Изпълнител на проекта е обединение от две фирми: “ БГ Ленд Ко” АД и “ Копекс Ко” ООД. Първата е собственост на благоевградчанина Велимир Магурев. Фирмата има здрави и устойчиви отношения с община Петрич и с разлика от няколко месеца, печели и поръчката за саниране на сградите на полицията и пожарната в Петрич, на стойност 1 120 000.00 лв.

По проект, в парка са предвидени амфитеатър /проектиран с възможност да се използва за летен театър/, посетителски център, детски площадки и изкуствен хълм за катерене на деца, многофункционално спортно игрище, игрище за плажен волейбол, зоокът /само за птици/, сух фонтан, множество алеи и зеленина. По проект в градския парк на Петрич е предвидено също да има изкуствено езеро на площ от 3 000 кв. м. и по всичко изглежда, че петричани ще се радват на едно прекрасно място за отдих и разходки… Очаквания, които ще се сгромолясат на по-късен етап, когато се сблъскат с реалното изпълнение на дейностите.

Реалността

През март 2021 год. е публикувано Обявление за за приключване на договор за обществена поръчка, а община Петрич обявява, че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем на дейностите, въпреки, че не е съвсем вярно. Средствата за изграждане на парка обаче, идват по ПРИОРИТЕТНА ОС1 “УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 и това налага, да се действа в срок, защото иначе средствата ще бъдат изгубени. Така на практика, общината признава за изпълнен обекта, без това реално да е факт.

Нещо повече, кметът на община Петрич Димитър Бръчков е обявил и възложил и втора поръчка, в която СМР/дейности се дублират с такива на вече  споменатата обществена поръчка и то преди първата още да е приключила.

В сайта на община Петрич на 27/1/20 2:36 pm е публикувана обществена поръчка с наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“ и с прогнозна стойност 232500.00 лв. без ДДС или 279000лв. с ДДС.

Единствения „допуснат” участник ДЗЗД „ФЕНСИС 2020” печели безапелационно с предложена цена от 232 400.00 без ДДС или 278 880.00 с ДДС. Кметът на община Петрич подписва Договор за възлагане на обществената поръчка на 01.04.2020 г.

Назначаването на комисия в деня на отварянето на офертите на 11.02.2020г., протокол само от следващи заседания 9 и 10.03.2020г., обясненията, защо не се дават по 20 точки на някои от показателите без да е ясно колко в действителност се оценява и въпреки това присъдени 100 точки не притесняват управата на община Петрич. Необяснимо  е обаче и защо приложенията в тръжната документация на ДЗЗД „ФЕНСИС 2020“ са на бланки на община Петрич.

Сякаш става въпрос за някакво публично-частно сътрудничество или проява на срастване на община Петрич и определени частни структури!?

Дублиране и силно завишени цени

Съгласно техническо и ценово предложения Образец No9, на първата поръчка,  което представлява неразделна част от договора и на страница 5 (собственоръчно маркирана като 485) и страница 10 във файла (собственоръчно маркирана като 490) са залегнали дейности в позиции:

77. Демонтаж на ажурна метална ограда – 390м

78. Демонтаж на метални оградни пана – 630м

79. Разрушаване плътна ст.б. част на ограда – 112,25м3

256. Шапка от обработени плочи от гнайс с деб. до 4см. – 39,5м2

257. Облицовка на стени – гнайс с деб. до 2,5см на метална мрежа –86,5 м2

258. Цим. хастар под камък с дебелина 2см. – 126м2

260. Временна метална ограда с PVC покритие и h=2,2м за сп. зала – 120м

262. Шапка от дялан гнайс с дебелина до 4см. – 13,75 м2

При втората поръчка, възложена през 2020 год. в  КСС / количествено стойностната сметка  са заложени следните дейности:

„…Работите на строежа включват:

Демонтаж и извозване на оградни пана;

Разбиване и извозване бетонова ограда;

Доставка и монтаж на ограда от плетена мрежа с изкуствена трева H=2,00м; и дължина L=418,00м, вкл. стълбове, скоби, капачки за стълбове, диагонали, стоманено въже;

Доставка и монтаж на ограда от предварително поцинковани и прахово боядисани профили и пана с размери H=1,80м/1,50м и дължина L=288,00м, вкл.оградно пано, ограден стълб, капачета, фиксатори, анкери;

Доставка и монтаж на два броя портални врати с приблизителни размери L=6,00м/ H=2,00м; Направа облицовка с оформен камък(гнайс), вкл. доставка и полагане на бетонови шапки с дължина L=288,00м.

Тези нередности не остават незабелязани от  инж. Тане Пенев и Крум Танев, които сигнализират и главния прокурор за случващото се, но към момента не са получили  адекватен отговор за обоснованите си съмнения.

Повече в Blagoevgrad News