Продължете към съдържанието

ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ

над харченето на публични средства на местно ниво

пилотна версия за Област Благоевград

Общи пари” са публичните средства, които държавата и общините събират и харчат от наше име и в наша полза. 

“Общи пари” е платформа за сигнали от гражданите и бизнеса, с цел подобрена прозрачност, ефективност и контрол при управлението на публични средства.

Новини

Между закона и морала

В средата на м. май 2022 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) потвърди граждански сигнал срещу заместник-кмета

Прочетете повече »

Как работи платформата?


ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

Изпратете сигнал за нередности при разходване на публични средства от общините в област Благоевград, областната администрация, или други институции и организации, опериращи с обществени средства в областта.

НАСОЧВАНЕ НА СИГНАЛИТЕ

Ние разглеждаме, анализираме и насочваме подадените сигнали към съответните органи за контрол и към местни медии, където избрани сигнали ще бъдат разследвани задълбочено от опитен разследващ екип.

РЕЗУЛТАТИ

В платформата ще се публикува движението и резултатите по всеки подаден сигнал.

По подадените от вас сигнали ще получите информация при всяка промяна на статуса им.